Könyvajánló

Szerkesztőségünkben megvásárolhatók és megrendelhetők az alábbi, Sárbogárdon nyomtatott könyvek. (az árak az áfát is tartalmazzák)


Magony Imre:

AZOK AZ ÉVEK

Székesfehérvár történeti kronológiája 1948-1990

Székesfehérvár 1948-tól 1990-ig terjedő időszakának eseményeit idézi fel Magony Imre történeti kronológiája. A téma tárgyilagos és részletes feltárása, a szöveghez csatolt jegyzetanyag, a név- és tárgymutatók lehetővé teszik a város történetének mélyebb megismerését, ugyanakkor közvetetten megrajzolják az országos nagypolitika körvonalait is. A dokumentumokban megjelenő témakörök, értékrendek, szemléletrendszerek újrafogalmazódnak e kronológiában, hogy a kutatókat, az érdeklődő olvasókat, a korszak szereplőit és a fiatalabb generációt egyaránt jelen korunk és az elmúlt idők közötti viszony kialakítására és formálására inspirálják.

2.200 Ft


Demeter Zsófia:

Lajoskomárom,
a "legelső rendes falu"

Emléklapok Lajoskomárom telepítésének kétszázadik évfordulójára

1.000 Ft


Magony Imre:

Székesfehérvári olvasókönyv

Helytörténeti könyvet tart kezében az olvasó, melynek sajátos műfaja montázsszerűen ötvözi a pontos történelmi adatokat a személyes emlékidézéssel. A sokszínű részletek, boldog és keserű emlékek, szép és szétfoszló, régmúlt pillanatok mégis összeolvadnak és kirajzolják Székesfehérvár történelmi arcát.
A könyvben együtt szolgálják az ezeréves város szellemi továbbélését a legnevesebb szerzők éppúgy, mint az elfeledettek. Régi korok utazói, katonái, egyházfiai, késő századok művészei, tudósai, magyar és idegen ajkúak Hartvik püspöktől Takács Imréig.

2.200 Ft


SÁRBOGÁRD 1956

Vallomások, tények, dokumentumok

Ezt a könyvet ajánljuk mind-azoknak, akik számára fontos a történelmi emlékezet megőr-zése. Különösképpen ajánljuk azoknak, akik az ifjúsággal, a jövő nemzedékek nevelésével foglalkoznak. Szeretnénk, hogy gyermekeink se felejtsék el, mit jelentett a magyar jövő szem-pontjából az a forradalom, amely akkor bármilyen rövid életű volt, bármilyen véresen verték le, megrengette a kom-munista diktatúra világbiro-dalmát és elindította azt a bomlási folyamatot, ami an-nak széthullásához vezetett. E történelmi idők sárbogárdi eseményei kicsiben az egészet mutatják.

1.800 Ft


Horváth Lajos

Komárom

Történelmi dokumentumregény

Új oldaláról ismerjük meg ebben a könyvben a szerzőt. Történelmi múltunk egyik legfontosabb korszakából, az 1848-49-es magyar szabadságharcból az a pont érdekli leginkább, amikor már minden elveszett, csak egy vár állott, Komárom. Különös végigkísérni ezen a dokumentumregényen át a tragédia (?) minden mozzanatát, míg eljutunk az utolsó, októberi levélig, a történelmi végpontig. Mostani magyarként gondolkodva 1956 októbere sejlik föl előttem. Mindkét forradalomnak és szabadságharcnak valami egészen különös temetővirága fakadt: az a sajátos magyar út, amiből most mi építkezhetünk halottak, megkínzottak, kivégzettek csontjain, porig rombolt városok kőtörmelékein. A hajdani lobogó március tépett kokárdája vajon miben különbözik 1956. lyukas zászlóitól?

800 Ft


Hargitai nagymama ételreceptjeinek gyűjteménye

800 Ft


Dr. Horváth Endre - Kőszegi Erika

Közalapítvány Sárbogárdon

Az egészségügyi és szociális intézményrendszer működtetésének lehetőségei és buktatói a civil szférában

300 Ft