A szerkesztő köszöntője

Kedves Olvasók !

Első lapszámunk óta egy folyamatosan változó világban tanultuk meg, hogyan kell Magyarországon olyan helyi lapot és televíziót csinálni, amely ennek a régiónak, az itt élő embereknek a közös tulajdona, őket szolgálja.

Formálisan ugyan ott olvashatják a lap fejlécén: "Laptulajdonos: Hargitai Lajos", de tíz évvel ezelőtt ezt a lapot az Önök kezébe tettem le azzal, hogy ezután az egzisztenciám csak Önöktől fog függeni. Ha nem olyan lapot és műsort szerkesztenék, amely az egész közösséget szolgálja, semmit nem érne az egész.

Mert minek megvenni egy olyan újságot, amely idegen gazdasági, politikai érdekeknek, szűk hatalmi csoportoknak hagyja alárendelni magát? Bármilyen csábítóak voltak is az ajánlatok, nem csaptam föl senki fizetett bértollnokának. Maradtam inkább az Önök szolgálatában.

A mai kapitalista világ nyelvén szólva Önök ennek az újságnak a többségi részvénytulajdonosai azáltal, hogy hétről-hétre megvásárolják. Magam részéről csak ezt az egy függést vagyok hajlandó elfogadni, és addig tudom az újságírást jó szívvel csinálni, amíg így marad.

Minden héten mélységes szeretettel és odaadással alkotjuk meg az új újságszámot, és ugyanilyen nagy szeretettel tesszük le azt az Önök kezébe. Teljes szívünkből kívánjuk, hogy ez még igen sokáig így legyen!

A szerkesztőség minden munkatársa nevében: Hargitai Lajos laptulajdonos, főszerkesztő