Impresszum

Főszerkesztő és felelős kiadó: Hargitai Lajos.

Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 12.
Tel./fax:
06(25)508-900, 508-901.
E-mail:
bogardesvideke@gmail.com
Honlap: www.bogardesvideke.hu
Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén
és az interneten: www.bogarditv.blog.hu.

Állandó és időszaki rovatok szerzői, szerkesztői: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan mások. Olvasószerkesztő: Hargitai Kiss Virág. Szedő- és tördelőszerkesztő: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztő: Kiss Balázs. Előkészítés és utómunka: Heiland Ágnes.

Megjelenik minden csütörtökön.

Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem őrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is.

Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 17 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütköző tartalmú hirdetéseket fogadunk el. 

Lapzárta: szerdán, 12 órakor.

Terjesztés: saját terjesztőhálózattal egyéni előfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környező húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Előfizethető a terjesztőknél és a szerkesztőségben.

Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.