Impresszum

Felelős kiadó: Hírház Kft.

Szerkesztőség, kiadóhivatal és nyomda:
Hírház, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 12.
Telefon:
06(25)508-900.
E-mail:
bogardesvideke@gmail.com
Honlap: www.bogardesvideke.hu

Állandó és időszaki rovatok szerzői, szerkesztői: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, id. Hargitai Lajosné, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Papp László, Pozsár László, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és még sokan mások. Főszerkesztő: Hargitai-Kiss Virág. Szedő- és tördelőszerkesztő: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztő: hargitai-Kiss Balázs. Előkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn.

Megjelenik minden csütörtökön.

Kéziratok leadási határideje: kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem őrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a felelősséget a nyilatkozók, illetve szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is.

Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16.30 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütköző tartalmú hirdetéseket fogadunk el. 

Lapzárta: szerdán, 12 órakor.

Terjesztés: saját terjesztőhálózattal egyéni előfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környező húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Előfizethető a terjesztőknél és a szerkesztőségben.

Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.